Wildtbergs Aqua Juni, født juni 2020. Hun har pr januar 2023 to kull etter seg. Pga covid og etterhvert drektighet, har hun ikke blitt vist på utstilling. Vi gjorde ett forsøk desember 2022. Men som sin mor, er hun lite interessert i dette. Derfor skal hun få slippe dette videre ;-)